ფოტო გალერეა
  ჩაის პლანტაციები - მარტვილი - GGG Company    alt   alt
  დასამუშავებელი ჩაი ჩაის ფაბრიკა მარტვილი GGG Company  
  2009-09-04   2009-09-04   2009-09-04   2009-09-04  
                 
  ტრაქტორი   GGG Company ტექნიკა   GGG Company ტექნიკა   GGG Company ტექნიკა  
  2009-08-21   2009-08-21   2009-08-21   2009-08-21  
                 
  ჩაის ქარხანა GGG Company  

დასამუშავებელი ჩაი - ჩაის ქარხანა GGG Company

  ქარხნის შემოსასვლელი მოკრეფილი ჩაის გადმოტანა ქარხანაში GGG Company   ჩაის კონვეირზე გადატანა  
  2009-09-04   2009-09-04
  2009-09-04   2009-09-04  
         
  ჩაის დასამუშავებლად მომზადება   დასამუშავებელი ჩაი   დასამუშავებელი ჩაი   დასამუშავებელი ჩაის კონვეირზე მოთავსება  
  2009-08-21   2009-08-21   2009-08-21   2009-09-04  
                 
  ჩაის კონვეირზე გადატანა   ჩაის გრეხვის დანადგარი   მწვანე ჩაის გრეხვის დანადგარი   მწვანე ჩაის გრეხვის დანადგარი  
  2009-09-04   2009-09-04   2009-09-04   2009-09-04  
                 
  ჩაის საშრობი დანადგარი   საშრობი დანადგარით გადამუშავებული ჩაი   ჩაის საშრობი დანადგარი   ჩაის საშრობი დანადგარის აღწერა  
  2009-08-21   2009-08-21   2009-08-21   2009-08-21  
                 
  გამომშრალი ჩაის ნახევარფაბრიკატი   ჩაის დახარისხება   ჩაის დასახარისხებელი დანადგარი   ჩაის დახარისხება ტომრებში  
  2009-08-21   2009-08-21   2009-08-21   2009-08-21  
                 
  დამუშავებული ჩაი   დამუშავებული ჩაის ფილტრები   ჩაის საცავი   ქართული ჩაი GGG Company  
  2009-08-21   2009-08-21   2009-08-21   2009-08-21  
© 2009 GGG Company